Preventivní ultrazvuk prsů

Provádíme preventivní sonografické vyšetření prsů.

Součástí vyšetření je i pohmatové vyšetření prsů, podrobná anamnéza zaměřená na zhodnocení rizika rakoviny prsu a ev. doporučení dalšího vyšetření.

Rakovina prsu je nejčastější zhoubné onemocnění u žen.Její výskyt prudce narůstá po 40. roce věku, není však vzácný ani u mladších žen.

Jaké jsou možnosti prevence?

  • screeningová mamografie pro ženy od 45 let 1X za 2 roky - hradí ZP
  • preventivní sonografie prsů - vhodné 1X / 1-2 roky - nehradí ZP, není omezeno věkem
  • samovyšetřování prsů - vhodné 1X měsíčně

Sonografické vyšetření prsů je metodou první volby pro ženy do 40 let, resp. 45 let. V této věkové skupině je prsní žláza dobře zobrazitelná ultrazvukem. Nad 45 let je vhodné podstoupit screeningové mamografické vyšetření - 1X za dva roky. Ultrazvuk prsů však nemá věkové omezení, mohou ho podstoupit tedy všechny ženy.Vyšetření nemá žádné vedlejší účinky ani zdravotní rizika.

Jako preventivní vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Více informací k problematice rakoviny prsu naleznete na www.mamo.cz .

.